БОН ТОН

ТЕАТАРСКИ БОН ТОН – ИЛИ КАКО ДА СЕ ОДНЕСУВАТЕ ВО ТЕАТАР Кога доаѓате во театар да гледате претстава Вие сте ПУБЛИКА. Тоа е различно од гледањето ТЕЛЕВИЗИЈА или КИНО. Пред Вас има живи АКТЕРИ. Тие најдобро играат кога Вие внимателно ги СЛУШАТЕ и ГЛЕДАТЕ. АКТЕРИТЕ се среќни кога реагирате на...