КОНТАКТ

Доколку сакате да не контактирате, да предложите идеја или соработка, да поставите прашање,пополнете ја контакт формата. Ќе бидете контактирани во најкраток можен рок. Ви благодариме.
*
*
*
*

ЗКУ Детски театар – Битола

Адреса:

Ул. Прилепска бр. 13а/15

Телефон:

0038976290095

Email:

contact@babecteatar.com; ictfbitolino@gmail.com

Website:

www.babecteatar.com