2011 година – 1во Издание на ИДТФ БИТОЛИНО

 

2012 година – 2ро Издание на ИДТФ БИТОЛИНО

 

2013 година – 3то Издание на ИДТФ БИТОЛИНО

 

2014 година – 4то Издание на ИДТФ БИТОЛИНО

 

2015 година – 5то Издание на ИДТФ БИТОЛИНО

 

2016 година – 6то Издание на ИДТФ БИТОЛИНО

 

2017 година – 7мо Издание на ИДТФ БИТОЛИНО

 

2018 година – 8мо Издание на ИДТФ БИТОЛИНО